o SOUTĚŽI

Soutěž s FabLabem je program určený pro střední školy z Jihomoravského kraje, jehož cílem je studenty praktickou formou seznámit s moderními výrobními technologiemi. Čtyřčlenné studentské týmy z jednotlivých škol se naučí pracovat s 3D tiskárnou a laserovou řezačkou, společně během dvou měsíců vyrobí libovolný projekt, procvičí si týmovou spolupráci, svoji kreativitu a práci se zdroji, zkusí „prodat“ svoji práci před porotou a ostatními týmy a mají šanci získat hodnotné ceny. Celý program probíhá v otevřené digitální dílně FabLab Brno, která je plná nejen digitálních výrobních strojů jako např. 3D tiskáren, laserových řezaček, programovatelného vyšívacího stroje, řezacího plotru nebo CNC frézky, ale také nadšených kutilů. Celá soutěž je bezplatná a probíhá pod záštitou projektu Implementace KAP JMK II, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177.

Účastníci programu na jaře 2022.

Jak SOUTĚŽ PROBÍHÁ?

  • Při úvodní návštěvě FabLabu Brno se studenti a učitelé dozví více o tom, jak dílna funguje a co v ní všechno mohou dělat, dále pak více podrobností o průběhu soutěže a tom, jak si vybrat ten správný projekt. Absolvují také tři školení – bezpečnost práce, 3D tisk a laserové řezání.

  • Dalším krokem každého týmu je brainstorming nad nápadem, který by chtěli přetvořit realitu pomocí výrobních technologií ve FabLabu. Pokud si neví rady, jsou k dispozici inspirativní zadání. Nejen v této fázi, ale po celý průběh programu je jim také k dispozici zkušený mentor FabLabu, který umí poradit nejen s technickými záležitostmi.

  • Po zvolení nápadu studenti pravidelně docházejí do dílny a na nápadu pracují. Potřebný materiál je v dílně skladem, případně si jej mohou nechat po domluvě objednat. Projekt mohou průběžně konzultovat.

  • Na konci programu svůj projekt týmy prezentují během finále soutěže. Během toho odborná porota a publikum vyberou vždy tři nejzdařilejší projekty ve svou kategoriích, a to Cena poroty a Cena publika. Žádný z týmů nicméně neodejde s prázdnou.

CO JE PRO Účast v soutěži potřeba?

  • Škola účastnící se programu musí být zapojena do projektu Implementace KAP JMK II, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177.

  • Garant aktivity na škole nominuje do soutěže studentský tým složený ze 4 žáků. Čas garanta aktivity věnovaný programu je mu kompenzován prostřednictvím DPP.

  • Účast v programu je bezplatná, veškeré vybavení je k dispozici v dílně, materiály pro projekty také.

co DÁL?

  • Určitě si projděte sekce webu věnované minulým ročníkům. Najdete na nich projekty, které týmy vytvořili a plno super fotek!

  • Podrobnosti k průběhu aktuálního ročníku – harmonogram, pravidla, kontakty apod. naleznete zde.